• Danh từ giống đực

  Câu thơ
  Thơ
  Phản nghĩa Prose.

  Giới từ

  Về hướng, về phía
  Vers le sud
  về hướng nam
  Đến, đi đến
  Il m'a envoyé vers vous
  ông ta cho tôi đến anh
  Vers une solution du problème
  đi đến một giải pháp cho vấn đề
  Vào khoảng; khoảng
  Vers minuit
  vào khoảng nửa đêm
  Vers trente-deux ans
  khoảng ba mươi hai tuổi
  Đồng âm Vair, ver, verre, vert.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X