• Ngoại động từ

  Bắt phải nằm (vì ốm)
  Un infirme alité depuis des années
  người tàn tật nằm liệt giường suốt mấy năm nay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X