• Danh từ giống đực

  Sự làm nhẹ, sự giảm nhẹ
  L'allégement des programmes scolaires
  sự giảm nhẹ chương trình học
  L'allègement fiscal
  sự giảm thuế
  (từ cũ, nghĩa cũ) điều an ủi

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X