• Tính từ

    Sous espèce allopatrique
    ) (sinh vật học) phân loài khác vùng phân bố

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X