• Danh từ giống cái

  (sinh vật học) loài
  Les espèces végétales
  các loài thực vật
  Loại, thứ; hạng, phường, đồ
  Diverses espèces de délits
  các loại tội phạm khác nhau
  Une espèce de comédie
  một thứ hài kịch
  Espèce de voyou
  đồ lưu manh
  (số nhiều) tiền, giấy bạc
  Paiement en espèces
  sự trả bằng tiền
  cas d'espèce
  trường hợp đặc biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X