• Danh từ giống cái

  Sự luân phiên, sự xen kẽ
  L'alternance des saisons
  sự luân phiên của mùa
  L'alternance des générations
  (sinh vật học) sự xen kẽ thế hệ
  Alternance morbide
  (y học) luân phiên bệnh
  (ngôn ngữ học) hiện tượng chuyển đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X