• Danh từ giống cái

  Tính tham lam, máu tham
  Une ambition sans bornes
  lòng tham vô hạn, lòng tham không đáy
  Tham vọng
  Il a l'ambition de devenir président de la République
  hắn có tham vọng làm tổng thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X