• Danh từ giống cái

  Xe cứu thương
  La sirène d'une ambulance
  còi xe cứu thương
  Appelez une ambulance
  hãy gọi xe cứu thương đến!
  Elle a été transportée en ambulance à l'hôpital
  cô ta được chở đến bệnh viện bằng xe cứu thương
  (từ cũ, nghĩa cũ) trạm quân y lưu động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X