• Danh từ giống đực

  (nông nghiệp) chất cải tạo đất
  Les matières organiques sont à la fois des amendements et des engrais
  các chất hữu cơ vừa có tác dụng cải tạo đất vừa là phân bón
  (chính trị) điểm (đề nghị) sửa bổ sung (một văn bản đưa ra biểu quyết)
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự cải thiện, sự sửa đổi cho tốt hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X