• Danh từ giống cái

  Lần, lượt, phen
  Une fois
  một lần
  Maintes fois
  đôi phen
  Deux fois plus grand
  hai lần lớn hơn
  à la fois
  đồng thời
  d'autres fois
  trong trường hợp khác
  des fois
  (thông tục) có khi, họa chăng
  des fois que
  (thông tục) trong trường hợp mà
  ne pas se faire dire deux fois dire
  dire
  toutes les fois que
  trong những trường hợp mà
  une bonne fois une fois pour toutes
  chỉ một lần thôi, dứt khoát
  une fois
  có một lần
  une fois que
  khi mà đã
  vu une fois cru cent fois
  bắt được một lần ngờ vực suốt đời
  y regarder à deux à plusieurs fois
  suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay làm
  Đồng âm Foi, foie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X