• Tính từ

  Xem ( danh từ giống đực)
  Gaz ammoniac
  khí amôniac
  Sel ammoniac
  (từ cũ, nghĩa cũ) amôni clorua
  Danh từ giống đực
  ( hóa học) amôniac
  Danh từ giống cái
  ( hóa học) amôni hidroxit, dung dịch amôniac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X