• Ngoại động từ

  Móc mồi
  Amorcer [[l'hame�on]]
  móc mồi vào lưỡi câu
  Nhử (bằng) mồi
  (kỹ thuật) mồi
  Amorcer une pompe
  mồi máy bơm
  Khởi đầu, bắt đầu; khơi mào
  Amorcer une affaire
  khởi đầu một công việc
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhử, cám dỗ
  Phản nghĩa Désamorcer; achever, conclure
  Nội động từ
  Thả mồi (ở một khúc sông để nhử cá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X