• Danh từ giống đực

  (ngôn ngữ nhà trường; tiếng lóng, biệt ngữ) giảng đường (viết tắt của amphithéâtre)
  suivre un amphi
  (ngôn ngữ nhà trường; tiếng lóng, biệt ngữ) theo một giáo trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X