• Tính từ

  (làm cho) vui
  Récit amusant
  câu chuyện vui
  Phản nghĩa Assommant, ennuyeux, rasoir, triste

  Danh từ giống đực

  Cái (làm) vui
  Rechercher l'amusant dans les arts
  chuộng cái vui trong nghệ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X