• Ngoại động từ

  Tìm lại
  Chercher et rechercher
  tìm đi tìm lại
  Tìm, tìm tòi, tìm kiếm
  Rechercher la cause d'un phénomène
  tìm nguyên nhân của một hiện tượng
  Mưu cầu, cầu cạnh
  Rechercher la protection des grands
  cầu cạnh sự che chở của những người quyền quí
  (luật học, pháp lý), truy tầm
  Être recherché pour meurtre
  bị truy tầm vì giết người
  Chuộng
  Rechercher les âmes nobles
  chuộng những tâm hồn cao thượng
  (từ cũ; nghiã cũ) tìm cách làm thân với
  Tout le monde le recherche
  mọi người tìm cách làm thân với ông ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X