• Ngoại động từ

  Làm cho vui
  Amuser les enfants
  làm cho trẻ em vui

  Phản nghĩa Ennuyer

  Lừa
  Amuser [[lennemi]]
  lừa địch
  (từ cũ, nghĩa cũ) phỉnh
  Amuser par des promesses
  phỉnh bằng hứa hẹn
  amuser le tapis
  pha trò cho cử tọa vui cười

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X