• Danh từ giống đực

  Thảm
  Tapis d'escalier
  thảm cầu thang
  Tapis de caoutchouc
  thảm (bằng) cao su
  Tapis végétal
  (thực vật học) thảm thực vật
  Khăn trải (bàn...)
  Tapis de table
  khăn trải bàn
  aller au tapis
  (thể dục thể thao) bị hạ đo ván (quyền Anh)
  amuser le tapis amuser
  amuser
  être sur le tapis
  làm đầu đề câu chuyện
  mettre une affaire sur le tapis
  đưa một việc ra cứu xét
  tapis roulant
  thang máy liên tục
  tapis vert
  bàn (đánh) bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X