• Ngoại động từ

  Anh hóa
  Angliciser son nom
  Anh hóa tên của mình
  Mots [[fran�ais]] anglicisés
  từ ngữ Pháp được Anh hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X