• Danh từ giống đực

  Tên; tên họ
  Un nom connu
  một tên quen
  (ngôn ngữ học) danh từ
  Nom commun
  danh từ chung
  Nom propre
  danh từ riêng
  Danh nghĩa
  Le nom de père
  danh nghĩa là cha
  Nhân vật có tên tuổi
  Les plus grands noms de la littérature
  những nhân vật có tên tuổi nhất trong văn học
  (từ cũ, nghĩa cũ) tầng lớp quý tộc
  Gens de nom
  những nhà quý tộc
  appeler les choses par leur nom
  nói thẳng ra, nói trắng ra
  au nom de
  nhân danh
  de nom
  chỉ có danh không có thực
  nom de Dieu! nom de nom! nom d'un chien !
  mẹ kiếp!
  ou j'y perdrai mon nom
  không được thì chết cho rồi
  petit nom
  (thân mật) tên tục, tên hèm
  prêter son nom
  đứng tên thay, cho mượn tên
  qui n'a pas de nom
  khốn nạn quá, khiếp quá
  Un crime sans nom
  �� một tội ác khiếp quá
  se faire un nom
  nổi tiếng, nổi danh
  sous le nom de
  đội tên là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X