• Tính từ (giống cái sa; ( số nhiều) ses)

  (của) nó, (của) hắn, (của) ông ấy, (của) bà ấy, (của) cô ấy; (của) cái ấy...
  Son père
  bố anh ấy
  La machine et son rendement
  máy và công suất của nó
  (của) mình
  Être content de son sort
  bằng lòng với phận mình

  Danh từ giống đực

  Âm, âm thanh, tiếng
  Vitesse du son
  tốc độ của âm
  Enregistrement du son
  sự ghi âm
  Ingénieur du son
  kỹ sư âm thanh
  Son grave
  tiếng trầm
  Cám
  boule de son boule
  boule
  faire l'âne pour avoir du son âne
  âne
  moitié farine et moitié son
  nửa tốt nửa xấu
  son gras
  cám còn lẫn nhiều bột
  son maigre son sec
  cám hết bột
  tache de son
  vết hoe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X