• Tính từ

  Phụ
  Document annexe
  tài liệu phụ
  Questions annexes
  câu hỏi phụ
  Phản nghĩa Essentiel
  école annexe
  trường thực hành (của một trường sư phạm)

  Danh từ giống cái

  Nhà phụ; đất phụ thuộc
  Loger à l'annexe de l'hôtel
  trọ ở nhà phụ của khách sạn
  ( số nhiều) phần phụ
  Les annexes de l'utérus
  các phần phụ của tử cung
  Les annexes d'une loi
  các phần phụ của một đạo luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X