• Nội động từ; ngoại động từ gián tiếp

  Ở trọ
  Loger sous le même toit
  ở cùng nhà
  Loger à l'hôtel
  trọ tại khách sạn
  Chứa ở trong
  Tout loge dans une valise
  mọi thứ đều chứa trong một va li

  Ngoại động từ

  Cho trọ, cho ở
  Loger des soldats dans sa maison
  cho bộ đội ở trong nhà mình
  Chứa, để, cho vào, tống vào
  Ne savoir loger ses livres
  không biết để sách vào đâu
  Loger une balle dans la cible
  tống (săn bắn) viên đạn vào bia
  loger le diable dans sa bourse diable
  diable
  Phản nghĩa Déloger. Congédier.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X