• Danh từ

  Người đăng quảng cáo
  S'adresser à un annonceur pour parrainer une émission de télévision
  liên hệ với một người đăng quảng cáo để bảo trợ một buổi phát hình
  Như speaker 2
  (sân khấu, từ cũ, nghĩa cũ) người báo tiết mục sẽ diễn ngày hôm sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X