• Tính từ

  (dược học) kiềm
  Danh từ giống đực
  (dược học) chất kiềm
  Antiadhésif

  Tính từ

  Không cho thức ăn dính vào
  Revêtement antiadhésif [[dune]] poêle à frire
  lớp chống thức ăn dính vào chảo
  Antiadhésive

  Tính từ

  Không cho thức ăn dính vào
  Revêtement antiadhésif [[dune]] poêle à frire
  lớp chống thức ăn dính vào chảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X