• Danh từ giống cái

  Ác cảm
  J'ai de l'antipathie pour cet individu
  tôi có ác cảm với người này
  Sự không hợp, sự đối lập
  Antipathie de caractères
  sự không hợp tính tình
  Phản nghĩa Affection. Affinité, attirance, penchant, sympathie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X