• Tính từ

  Đáng ghét
  Un visage antipathique
  bản mặt đáng ghét
  Đối nghịch, đối lập
  Phản nghĩa Compatible, convenable; sympathique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X