• Danh từ giống đực

  Mặt, khuôn mặt
  Visage rond
  mặt tròn
  Visage ovale
  mặt trái xoan
  Un visage connu
  một khuôn mặt quen thuộc
  Bộ mặt
  Le vrai visage des Etats-Unis
  bộ mặt thật của Hoa Kỳ
  à visage découvert découvert
  découvert
  faire bon visage à quelqu'un
  niềm nở với ai
  homme à deux visages
  người lá mặt lá trái, người lật lọng
  trouver visage de bois
  đến chơi nhà không gặp mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X