• Ngoại động từ

  Làm cho phẳng
  Aplanir un terrain
  làm cho một miếng đất bằng phẳng
  (nghĩa bóng) san bằng
  Aplanir les obstacles
  san bằng các chướng ngại
  Phản nghĩa Compliquer, soulever

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X