• Danh từ giống đực

  Đất, đất đai
  Terrain sablonneux
  đất cát
  Le prix du terrain de la ville
  giá đất đai trong thành phố
  Mảnh đất, khoảnh đất, vạt đất
  Acheter un terrain
  mua một mảnh đất
  Bãi sân
  Terrain de football
  bãi đá bóng
  Terrain d'aviation
  sân bay
  Địa thế
  Avoir l'avantage du terrain
  có lợi về địa thế
  (nghĩa bóng) tình thế
  Sonder le terrain
  dò tình thế
  (y học) thể địa
  Facteurs génétiques du terrain
  nhân tố di truyền của thể địa
  (nghĩa bóng) lĩnh vực
  Terrain de la psychologie
  lĩnh vực tâm lý học
  aller sur le terrain
  đi đấu gươm
  disputer le terrain disputer
  disputer
  être sur son terrain
  ở vào thế có lợi
  gagner du terrain
  tiến lên ở thế thắng, thắng thế
  perdre du terrain
  rút lui ở thế thua, thất bại
  prise de terrain
  sự chuẩn bị cho máy bay hạ cánh
  sur le terrain
  trên thực địa
  terrain d'entente
  cơ sở để thương lượng với nhau
  tout terrain
  đi được trên mọi loại đường
  Véhicule tout terrain
  �� xe đi được trên mọi loại đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X