• Ngoại động từ

  Định kích thước để đẽo, đẽo (đá dùng trong xây dựng)
  (y học) lắp bộ phận giả vào
  Trang bị dụng cụ; chuẩn bị
  Nội động từ
  (hàng hải) chuẩn bị nhổ neo ra khơi
  Phản nghĩa Mouiller, jeter ( l'ancre)

  Ngoại động từ

  Xếp cặp
  Appareiller des vases
  xếp lọ thành từng cặp (giống nhau)
  Ghép cặp (vật nuôi để cùng làm việc hay để cho sinh sản)
  Appareiller des boeufs pour le labourage
  ghép cặp đôi bò để cày
  Phản nghĩa Dépareiller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X