• Ngoại động từ

  Trả lương
  Appointer le personnel
  trả lương cho nhân viên
  Vót nhọn, chuốt nhọn
  Appointer un crayon
  vót nhọn bút chì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X