• Danh từ

  Người học nghề, người học việc
  Un apprenti [[ma�on]]
  người học nghề thợ hồ, người phụ hồ
  Pour les affaires je ne suis qu'un apprenti
  về việc làm ăn, tôi chỉ là người mới vào nghề
  Phản nghĩa Ma†tre, patron. Instructeur, moniteur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X