• Tính từ

  Sâu, kỹ
  Un examen approfondi
  sự xem xét kỹ lưỡng
  Phản nghĩa Approximatif, élémentaire, sommaire, superficiel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X