• Danh từ giống đực

  Sự xem xét, sự khảo sát, sự kiểm tra; sự khám nghiệm, sự xét nghiệm; sự nghiên cứu
  L'examen d'une question
  sự xem xét một vấn đề
  L'examen des livres de commerce
  sự kiểm tra sổ sách thương nghiệp
  Examen cytologique
  (y học) xét nghiệm tế bào
  Kỳ thi; thi cử
  Examen de fin d'études
  kỳ thi tốt nghiệp
  (y học) sự khám (bệnh nhân)
  examen de conscience conscience
  conscience
  libre examen
  quyền tự do lựa chọn điều tin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X