• Tính từ

  (ở) dạng nước; có nước
  Solution aqueuse
  dung dịch nước
  Légumes trop aqueux
  rau có quá nhiều nước
  Phản nghĩa Anhydre, sec

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X