• Danh từ giống cái

  Sân đấu (ở giữa các trường đấu)
  Vũ đài
  Arène politique
  vũ đài chính trị
  (địa chất, địa lý) cát granit
  (số nhiều) trường đấu, đài vòng
  Les arènes d'Arles
  trường đấu Ac-lơ
  descendre dans l'arène
  tham gia chiến đấu, tham gia đấu tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X