• Tính từ

  Tùy tiện; võ đoán
  Choix arbitraire
  sự lựa chọn tùy tiện
  Arrestation arbitraire
  sự bắt giam trái pháp luật
  Độc đoán
  Mesures arbitraires
  biện pháp độc đoán
  Phản nghĩa Déterminé, imposé, naturel. Juste, légal, légitime, raisonnable. Motivé
  Danh từ giống đực
  Tính tùy tiện, tính võ đoán
  Sự độc đoán
  Phản nghĩa Justice, légalité. Motivation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X