• Tính từ & danh từ giống đực

  Phi xã hội (không chịu thích nghi với đời sống xã hội)
  Les criminels sont considérés comme des asociaux
  tội phạm được xem là kẻ không chịu thích nghi với đời sống xã hội
  Phản nghĩa Sociable, adapté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X