• Liên từ, phó từ

  Như
  Un homme comme lui
  một người như nó
  Il pense comme moi
  nó nghĩ như tôi
  Như là, coi như
  Il est comme mort
  nó như là chết rồi
  Là, với danh nghĩa là, với tư cách là
  Biết mấy
  Comme il est bon
  anh ta tốt biết mấy
  Chẳng ra gì
  Comme il me traite
  nó xử với tôi chẳng ra gì
  Vì sao
  Il réussit Dieu sait comme
  nó thành công, có trời biết vì sao
  Vì, vì rằng
  Comme vous êtes son ami
  vì anh là bạn của nó
  Giữa lúc, khi
  Comme il arrivait
  giữa lúc nó đến
  comme [[�a]]
  (thân mật) như thế đấy
  Je suis comme [[�a]]
  (thông tục) to tướng, ghê gớm
  Un poisson comme [[�a]]
  �� một con cá to tướng
  comme cela
  như thế đấy
  comme ci comme [[�a]] ci
  ci
  comme de raison
  như thường tình, lẽ phải thế
  comme il faut falloir
  falloir
  comme qui dirait
  gần như, giống như
  comme quoi
  do đó, vì vậy
  comme tout
  (thân mật) hết sức
  Il est aimable comme tout
  �� nó dễ thương hết sức
  tantôt comme ci tantôt comme [[�a]]
  (thân mật) khi thế này khi thế khác
  tout comme
  chẳng khác nào như
  Phản nghĩa Contrairement, contre ( par contre)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X