• Tính từ

  Khéo léo; tài tình
  Réponse astucieuse
  câu trả lời tài tình
  (từ cũ, nghĩa cũ) xảo trá
  Homme astucieux
  con người xảo trá
  Phản nghĩa Droit, loyal; grossier, inintelligent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X