• Tính từ

  được phép; được công nhận
  Có quyền, có thẩm quyền
  Milieux autorisés
  giới có thẩm quyền
  Nouvelle de source autorisée
  tin từ nguồn có thẩm quyền

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X