• Danh từ giống cái

  Suối
  Source thermale
  suối nước khoáng nóng
  Nguồn; nguồn gốc
  La source d'un cours d'eau
  nguồn một con sông
  Source lumineuse
  nguồn sáng
  Savoir de bonne source
  biết được từ một nguồn chắc chắn
  Tài liệu gốc
  La critique des sources
  sự phê bình các tài liệu gốc
  couler de source couler
  couler
  puiser aux sources puiser
  puiser
  remonter à la source
  trở lại từ nguồn gốc; điều tra từ nguồn gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X