• Danh từ giống đực

  Hạ lưu
  Pays d'aval
  xứ ở hạ lưu
  en aval de
  ở về phía hạ lưu, ở phía dưới
  Danh từ giống đực
  avals
  ) sự bảo lãnh kỳ phiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X