• Danh từ giống đực

  Nước, xứ
  Pays chauds
  xứ nóng
  Tổ quốc, quê hương
  pays des oranges
  xứ sở của cam
  ( * danh từ giống cái payse)
  Ngừơi đồng hương
  Il est mon pays
  anh ấy là người đồng hương của tôi
  Arriver de son pays
  ngờ nghệch, quê mùa
  du pays
  (sản xuất ở) địa phương
  être bien de son pays arriver de son pays faire voir du pays à quelqu'un
  làm khó dễ cho ai
  haut pays
  miền núi
  mal du pays mal
  mal
  pays de connaissance connaissance
  connaissance
  pays perdu
  nơi xa lắc xa lơ
  voir du pays
  đi đây đi đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X