• Danh từ giống cái

  Điều sỉ nhục
  Infliger une avanie à qqn
  sỉ nhục ai
  Essuyer une avanie
  chịu sỉ nhục, bị nhục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X