• Ngoại động từ

  Bắt chịu
  Infliger un châtiment
  bắt chịu một hình phạt
  Infliger un blâme
  (bắt chịu) khiển trách
  Phản nghĩa Epargner, subir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X