• Ngoại động từ

  Lau, chùi
  Essuyer la vaisselle
  lau bát đĩa
  Essuyer le parquet
  lau sàn

  Phản nghĩa Mouiller. Salir, souiller

  Chịu, chịu đựng
  Essuyer une tempête
  chịu một trận bão
  Essuyer la mauvaise humeur de quelqu'un
  chịu đựng sự cau có của ai
  essuyer les larmes les pleurs de quelqu'un
  an ủi ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X