• Tính từ

  Báo (trước)
  Signes avant-coureurs de la tempête
  điềm báo bão
  Symptômes avant-coureurs [[dune]] maladie
  triệu chứng báo trước một căn bệnh
  Phản nghĩa Postérieur; successeur
  Danh từ giống đực
  (văn học) điềm báo trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X