• Danh từ giống cái

  Bệnh
  Contracter une maladie
  mắc bệnh
  Maladie de la vigne
  bệnh cây nho
  Maladie de tout diriger
  (nghĩa bóng) bệnh thích điều khiển mọi sự
  faire une maladie
  (thân mật) rất phật ý
  Phản nghĩa Santé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X