• Phó ngữ

  Dò dẫm
  Marcher à l'aveuglette
  đi dò dẫm
  Không định trước
  Agir à l'aveuglette
  hành động không định trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X